adminhiold's blog

โครงการเมืองรูปแบบใหม่ที่พร้อมรองรับวิถีชีวิตของทุกเจเนอเรชั่น

“การเลือกซื้อบ้านสักหลัง” นับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะการได้มาซึ่ง

5 เคล็ดลับในการเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกยุคสมัย ในปัจจุบันประเทศไทยก็มีอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมายหลายแห่งที่มีความแตกต่างกันไป หากเราคิดว่าจะจ่ายเงินในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยสักที่เพื่อเป็นความสุขของตัวเองและคนในครอบครัว แน่นอนว่าควรจะต้องหาข้อมูลก่อนการเลือกซื้อให้ดี แล้วจึงสรุปว่าที่นั่นคือสถานที่ที่เหมาะสมและดีที่สุด เพราะการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนั้นสามารถส่งผลให้กับคุณภาพชีวิตได้ วันนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมเคล็ดลับสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามมาฝากกัน

พื้นที่สีเขียวเกี่ยวพันกับปริมาณความสุขอย่างไร

เมื่อเรามองเห็นต้นไม้ตามเมืองใหญ่ถูกตัด หลายคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะอาจมองว่านั่นเป็นเพียงต้นไม้ แต่ต้นไม้ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายเป็นอย่างมาก เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้คนอย่างมาก แต่ว่ามากอย่างไรนั้น เราจะมาอธิบายให้ฟังกัน

สังคมเมืองในยุคปัจจุบันทำให้คนเรามีความสุขลดลง ลดลงอย่างไรนี่คือสาเหตุ