โครงการเมืองรูปแบบใหม่ที่พร้อมรองรับวิถีชีวิตของทุกเจเนอเรชั่น

“การเลือกซื้อบ้านสักหลัง” นับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะการได้มาซึ่งที่พักอาศัยคุณภาพนั้น มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ ชื่อเสียงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างโครงการที่พักอาศัย พื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในโครงการ และงบประมาณในการซื้อ ตลอดจนทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิต และไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัวจากหลากหลายเจเนอเรชั่น ทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาโครงการเมืองรูปแบบใหม่อย่างThe Forestias ซึ่งโครงการเมืองรูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไร...มาดูกันเลย

1. การออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ
    โครงการ The Forestias ออกแบบอย่างผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ทั้งคอนโดมิเนียม Whizdom The Forestias และ Mulberry Grove The Forestias ที่อยู่อาศัย Mulberry Grove The Forestias Villas, The Aspen Tree The Forestias และ Six Senses The Forestias รวมถึงโรงแรม Six Senses The Forestias โดยทุกพื้นที่แต่ละโครงการจะเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างกลมกลืนและปลอภัย จึงตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนแต่ละช่วงวัย 

2. พื้นที่การอยู่อาศัยถูกออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดกันภายในครอบครัว
    สมาชิกในครอบครัวจากทุกเจเนอเรชั่นไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย สามารถใกล้ชิด ดูแลซึ่งกันและกัน และส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัวและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ในพื้นที่ Family Center กิจกรรมชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ใน The Forestias

3. ภายในโครงการมีผืนป่าขนาดใหญ่ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศน์
    ด้วยผืนป่าขนาด 30 ไร่ ที่ทางโครงการเริ่มปลูกตั้งแต่เป็นเมล็ดและต้นกล้า และมีวิวัฒนาการตามธรรมชาติต่อไปอีกเรื่อย ๆ จึงสร้างความความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศน์ และเป็นการนำธรรมชาติกลับคืนสู่ชุมชนและพื้นที่เมืองอย่างแท้จริง ทุกคนจึงได้อยู่ใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกเย็น สบาย ผ่อนคลาย และมีความสุขนั่นเอง

4. ทางเดินยกระดับและทางเท้าที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย
    ทางระดับความยาวกว่า 1.6 กิโลเมตร และทางเท้า กว้าง 2 เมตร และ 3 เมตร มีการจัดวางผังอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน โดยจัดสรรให้เส้นทางและการใช้งานมีความลงตัวกับธรรมชาติ ด้วยตลอดเส้นทางจะถูกปกคลุมไปด้วยร่มเงาของพืชพรรณตามธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกาย

5. โรงผลิตพลังงานสำหรับสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utility Plant: CUP) 
    แนวคิดหนึ่งในการสร้างที่พักอาศัยคุณภาพอย่าง The Forestias คือ CUP ที่จะช่วยลดความร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการ ด้วย CUP จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของโครงข่ายระบบน้ำเย็นที่จะกระจายไปสร้างความเย็นทั่วทั้งโครงการ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและทำให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

6. ระบบบริหารจัดการแสงสว่างภายในโครงการที่เพียงพอ
    ทุกพื้นที่ในโครงการมีการบริหารจัดแสงสว่างให้เพียงพอต่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัย โดยยังคงมีแสงสว่างในระดับที่มีความสบายตา ด้วยการลดแสงไฟส่วนเกินที่ไม่จำเป็นให้มีปริมาณน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้รบกวนแสงธรรมชาติหรือเบียดเบียนระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอันงดงามของท้องฟ้าในยามค่ำคืนอีกด้วย

7. ระบบการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
    ที่พักอาศัยคุณภาพแห่งนี้ มีพื้นที่กักเก็บน้ำทิ้งขนาดใหญ่ ด้วยรองรับน้ำได้มากกว่า 10 ล้านลิตร ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้โครงการเกิดน้ำท่วมแม้ต้องเผชิญกับพายุฝนครั้งใหญ่ และแทนที่จะปล่อยให้น้ำฝนไหลออกจากโครงการและระบายออกไปในพื้นที่อื่น The Forestias ก็นำมาสร้างประโยชน์ให้กับโครงการและช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนโดยรอบ

8. ทำเลตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 398 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด กม. 7 
    ทำเลแห่งอนาคตของกรุงเทพมหานคร โซนตะวันออก ริมถนนบางนา-ตราด กม.7 ซึ่งนับเป็นทำเลที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์และขนาดของครอบครัวที่แตกต่างกัน 

    โครงการเมืองรูปแบบใหม่อย่าง The Forestias ไม่ได้แค่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงขั้นตอนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสรรค์สร้างโลกใบใหม่ให้น่าอยู่กว่าเดิม นั่นจึง  ทำให้ The Forestias กลายเป็นที่พักอาศัยคุณภาพอย่างแท้จริง หากท่านสนใจโครงการที่พักอาศัยคุณภาพนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Forestias